Jakobsdalen_logo_Grass

En ny, hållbar stadsdel i Borlänge

Vad är Jakobsdalen?

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Målet är att skapa en stadsdel med en varierad livsmiljö, där bostäder kan hyras eller ägas i samma kvarter. Totalt 1200 bostäder. Här kommer det att finnas restauranger, stadsodlingar. Ett kretsloppshus för praktiskt lärande om hållbarhetsfrågor som energi, vatten, material, avfall och transporter planeras. Frikostigt med torg, parker och mötesplatser, sammanlänkade med gång- och cykelbanor och minimalt med biltrafik.

0
bostäder
20 0
togs första spadtaget

Hållbarhet framför allt

Jakobsdalen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Det kännetecknas av att vi vågar satsa på det oprövade, så länge det lever upp till hållbarhet och våra högt ställda förväntningar på att förena människor och förbättra förutsättningar. En plats som kännetecknas av öppenhet, enkelhet och en kombination av innovation och naturnära livsmiljö. 

Under uppbyggnadsåren vill vi att Jakobsdalen ska fungera som en testarena för forskning och spännande innovationer – från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Helt enkelt Innovativa lösningar för att förenkla människors ”klimatsmarta vardag”.

PLANEN

Tanken är att skapa en sammanhållen stad med naturliga länkar till Borlänges andra stadsdelar. För att motverka bostadssegregationen erbjuder Jakobsdalen bostäder med blandade upplåtelseformer. Ett planprogram för området Jakobsgårdarna har tagits fram inom ramen för Citylab Action, med fokus på hållbarhet.

En hållbar och klimatsmart stadsutveckling med särskild vikt vid sociala samman­hang blev tidigt målet för arbetet. Sommaren 2017 godkändes planprogrammet av kommunstyrelsen i Borlänge. 

Arbetet hade föregåtts av samråd, där Borlängebor fick tycka till om utformningen av den nya stadsdelen. Synpunkter som påverkat innehållet i det slutliga plan­programmet.  

 

2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att starta ett stadsutvecklingsprojekt som innefattar hela området kring Dalarnas Science Park (Jakobsgårdarna, Framtidsdalen, Högskolan och Kupolen.) 

2019 togs det första spadtaget.

2021 påbörjades ett samarbete med forskarskolan Future Proof Cities, där 3 doktorander kommer att följa utvecklingen i Jakobsdalen.
Ett kvalitetsprogram för området håller på att arbetas fram.

geografiskT läge

Jakobsdalens strategiska läge med närhet till Framtidsdalen och centrum gör att bostäder, arbetsplatser och kommersiell service bara finns ett stenkast bort. Till Centralstationen tar det bara tio minuter att promenera.

Stadsdelen blir en medelpunkt för studenter, forskare och anställda vid högskola, Trafikverket, Borlänge Energi och Dalarna Science Park.

Aktuellt

  • Bostäder byggs i Jakobsdalen – I kvarteret Aniara, i Jakobsdalen, bygger Borlänge Byggproduktion AB 86 hyresrätter i två hus.

Vi bygger Jakobsdalen tillsammans

Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen drivs som ett kommunalt utvecklingsbolag av Borlänge kommun förvaltning AB.

Borlänge kommun äger bolaget som i sin tur äger dotterbolagen Borlänge EnergiTunabyggenFastighets AB Hushagen.

Vårt mål är att att många aktörer ska vilja vara med och bygga Jakobsdalen.

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Målet är att skapa en stadsdel med en varierad livsmiljö, där bostäder kan hyras eller ägas i samma kvarter.

Kontakta mig om du vill veta mer om Jakobsdalen!

Victoria bengtsson